Mijn open relatie

Eigenlijk ga ik al gelijk de mist in met de titel “Mijn open relatie“. Er is namelijk niets van mij bij. Het is iets van ons en tegelijkertijd is het iets ongrijpbaars. We bezitten het niet. Wij hebben ook geen open relatie maar wij vinden dat we in een open relatie zijn.

In verbinding zijn.

Voordelen-en-nadelen-open-relatie

We zijn nu bijna een jaar samen en in onze relatie hebben we samen onze verlangens gedeeld over hoe de relatie er uit zou mogen zien. Beide hebben we een verlangen naar autonomie en vrijheid maar ook het verlangen om diep met elkaar te verbinden. Dit verbinden doen wij vooral samen maar ook verbinden we graag met anderen mensen. Wij voelen dat houden van niet is weggelegd voor één persoon. Liefde voel ik namelijk ook voor mijn kind, voor mijn ouders en ook voor mijn vrienden. Liefde is iets universeels alleen voor mij is bij een ieder de vorm anders.

Hoe ziet onze open relatie er dan uit vragen mensen ons wel eens. Wij vinden eigenlijk dat de term “open relatie” ook niet passend is. In de volksmond wordt dit namelijk gezien als een relatievorm waarbij je elkaar de ruimte geeft het bed te delen met anderen. Komt er in die open verbinding liefde bij kijken en kan die liefde een (tweede) relatie worden dan praten we over Polyamorie. Beide voelt niet passend voor ons omdat we beide geen behoefte hebben aan een one night stand en ook hebben we niet de behoefte om in relatie te zijn met een ander los van elkaar.

Om er dan toch een label aan te hangen (is dat nodig?) praten wij liever over een vrije relatie. Dat wil zeggen dat wij elkaar vrij laten om te zijn wie we zien en met wie we dat willen zijn. Hoe wij dat vormgeven, hebben we samen afgesproken en kan van moment tot moment verschillen. We zijn ons er bijvoorbeeld van bewust dat we beide nog moeite hebben om elkaar echt los te laten. Het klopt dat hier nog wat oude (onverwerkte) pijn en angst achter zit waar we samen naar kijken en in willen groeien om die angst uiteindelijk los te kunnen laten.

Afspraken maken

Een onuitgesproken afspraak die wij bijvoorbeeld vanaf het begin hebben is dat we alles uitspreken en geen geheimen hebben voor elkaar. Mocht er contact zijn met iemand anders dan delen we dat met elkaar. Het mooie daarvan is dat je dan soms tegen pijnstukken aanloopt die ook weer uitgesproken kunnen worden. Dit wel in de wetenschap dat als het mijn pijn is dat wij weten dat het mijn pijn is en niet haar pijn. Mijn partner kan het bij mij laten en zij mag zelf beslissen in hoeverre ze rekening houdt met mijn gevoel en emotie. Voor mij ligt de uitdaging er in om mijn pijn niet op haar te projecteren door haar haar in het contact te beperken omdat ik het niet fijn zou vinden. Ik mag mijn pijn aanschouwen en door het samen te delen kan er iets doorvoeld worden. Wel ben ik altijd vrij om mijn grenzen aan te geven.

Aantrekkingskracht en houden van

Hoe ziet onze vrije en open relatie er dan wel uit? Wij genieten voornamelijk samen van anderen. Wij houden van mensen en het mooie is dat wij in de meeste gevallen ook tot dezelfde mensen voelen aangetrokken. Onze wensen, verlangens en behoeften komen vaak overeen dus wij (be)leven samen die verlangens en behoeftes. Een win/win situatie dus.
Een van die verlangens was en is om samen in liefde te zijn met een vrouw of met en stel. Zie het als een hechte vriendschap die je als monogaam stel ook kan hebben maar dan met de ruimte om intiem met elkaar te zijn als dat verlangen er is.

Seks of niet

Die verbindingen die we hebben hoeven zeker niet altijd seksueel te zijn. We hebben inmiddels ontmoetingen gehad met mensen die heel intens waren zonder intimiteit. Ook waren er ontmoetingen waar die ruimte er wel was en we hebben in die verbinding met anderen mogen voelen dat we het de elkaar enorm gunnen om het fijn te hebben met een ander. Ik vind het persoonlijk prachtig als ik mijn lief zie genieten van een andere man of vrouw. We ervaren samen het leven, zien elkaars geluk en hoe mooi is het dat een stukje persoonlijk geluk samen gedeeld kan worden. Dan wordt geluk pas echt tastbaar.

jaloezie

Leef het verlangen

Wij willen elkaar geen beperkingen opleggen en leven graag vanuit ons verlangen. Ik het (be)leven van dit verlangen zijn er geen grenzen. De grenzen zijn er wezenlijk wel maar onderweg komen wij ze vanzelf wel tegen en we kunnen dan in het moment beslissen om die grens liefdevol naar de ander aan te geven. Dit geeft enorm veel ruimte om autonoom te zijn en ons vrij te voelen.

Er is niets mis met monogamie alleen werkt het voor ons niet (meer). In veel monogame relaties huist veel angst om verlaten te worden. Ook zien veel mensen elkaar als bezit in de traditionele monogame relatie. Er worden beperkingen opgelegd  in de vorm van huwelijkse voorwaarden om de veiligheid te waarborgen. Veiligheid die in veel gevallen een illusie is aangezien 1 op de 3 huwelijken eindigen met een scheiding. Scheiding die vaak gepaard gaan met veel verdriet en problemen omdat een partner bijvoorbeeld over grenzen is gegaan. Vreemdgaan is staat met stip op nummer één in het overschrijden van die grenzen.
Met mijn partner zou de relatie ook kunnen eindigen maar beide weten we ook dat wij altijd in liefde elkaar zullen blijven zien. Waarom? Wij weten dat we niet willens en wetens over elkaars grenzen zullen gaan omdat we alles met elkaar delen. Er zijn geen geheimen of verlangens die niet gedeeld durven worden uit angst om afgewezen te worden. De vorm van onze relatie kan veranderen maar het gevoel van liefde voor elkaar zal blijven. Lopen onze paden niet meer naast elkaar dan mogen we uit liefde voor onszelf kiezen om weer verder te gaan en een ander pad te volgen. Ook dit is de vrije relatie die wij voor ogen hebben. We blijven beide autonoom en mogen daarin onze eigen keuzes maken.

leren van een relatie

Een vrije en open relatie kan alleen werken (Dit geldt ook voor de monogame relatie) als je volledig open bent naar elkaar. Er mag verlangen zijn naar een ander en juist omdat die vrijheid er is vervaagd de behoefte om dat verlangen los van elkaar te leven. En juist door het verlangen naar elkaar uit te spreken groeit de behoefte om dit samen te ontdekken. En juist in het delen met elkaar van ons verlangen en het delen van onze pijnstukken maakt dat wij na 11 maanden nog geen enkele ruzie of onenigheid hebben gehad. Vooraf had ik dit nooit voor mogelijk kunnen houden dat een relatie zonder ruzie kon bestaan. Dat neemt niet weg dat het nooit zal gebeuren want elke dag is voor ons weer een nieuwe ervaring en elke dag geeft ons weer nieuwe lessen.

Samen spelen

seks 2

Het leven is in onze beleving een spel. Alles is een spel en zolang we in dit spel niet vals spelen maar alles open op tafel leggen dan kan het spel nog heel lang leuk, spannend, intens en vernieuwend zijn. Speel maar eens een spelletje met de familie en voel wat het met je doet als iemand vals speelt. Er ontstaat boosheid en onbegrip en je voelt dan vaak de behoefte om het spel te beëindigen. 
Speel dus met open vizier en wees eerlijk naar elkaar. Of dit nu in een monogame of open relatie is, in vriendschap of naar je kinderen. Zelf heb ik mogen leren vanuit het het verleden dat vals spelen veel kapot kan maken en dat je dan als valsspeler eenzaam en alleen de kamer zal verlaten.

Dankbaar

Ik ben dankbaar omdat ik nog nooit de onvoorwaardelijke liefde heb mogen ervaren zoals ik die nu ervaar. Weten dat iemand vierkant achter je staat omdat zij daar voor kiest. Ook weten dat als zij (en wij) dit gevoel niet meer delen we onze eigen weg mogen gaan zonder dat we het gevoel krijgen door de ander afgewezen te worden. Het is zo mooi om in relatie te zijn met iemand die geheel zichzelf kan zijn en ook geheel zichzelf is. Dat is de liefde zoals ik het voor ogen had. Een sterke band hebben met iemand, autonoom zijn en weten dat we iedere dag opnieuw voor elkaar kunnen kiezen. Ook weten we beide dat we nog mooie dingen mogen leren in het elkaar loslaten. Of dat er ooit van gaat komen dat weten we niet op voorhand. Niets moet is ons motto en alles mag zolang we daar beide volledig achter staan.